محمد اشرف غني د افغان ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شو

شریک کول په   

  

نور خبرونه